Fiscaliteit

Als ondernemer en bedrijfsleider wordt ook u geconfronteerd met belastingen.  De complexiteit binnen de huidige wetgeving vraagt bovendien om gespecialiseerd advies en continue begeleiding.  Wij verdedigen uw belangen als belastingplichtige en staan u bij in geval van fiscale controles.

Vennootschapsbelasting :

Een diepgaande kennis van de vennootschapsbelasting wordt onontbeerlijk wanneer u uw zelfstandige activiteit binnen een vennootschapsvorm uitoefent.
 
Onze medewerkers beschikken over uitgebreide beroepskennis en volgen de recentste evoluties op vlak van vennootschapsbelasting steeds op de voet door permanente bijscholing.

Personenbelasting :

Ook de aangifte personenbelasting wordt er niet eenvoudiger op.  Een record aantal codes op het aangifteformulier leidt onherroepelijk tot verwarring.
 
Wij dragen er dan ook zorg voor dat niet enkel uw aangifte correct en volledig wordt ingediend, maar vooral dat u geen enkele aftrekpost of belastingvermindering over het hoofd ziet.  Zijn er bovendien nog besparingen mogelijk, zullen wij u hierop wijzen.

BTW :

Daarenboven wordt elke ondernemer nagenoeg dagelijks geconfronteerd met de toepassing van de BTW bij zijn activiteit.  De BTW wetgeving is echter niet eenvoudig en bijzonder uiteenlopend, zowel voor het leveren van goederen als het verrichten van diensten.  Zeker wanneer u actief bent buiten België, is een grondige kennis van de BTW-reglementering essentieel.  Een correcte toepassing bespaart u dan ook een hoop moeilijkheden.

Binnen het totaalpakket van fiscaliteit verzorgen wij onder meer :

Verstrekking van fiscaal advies tot optimalisatie

Opmaak van BTW aangiften (maand- of kwartaalaangifte), BTW-listing en intracommunautaire opgaven

Opmaak, berekening en optimalisatie van aangiften personenbelasting voor particulieren en zelfstandigen

Opmaak, berekening en optimalisatie van aangiften vennootschapsbelasting voor vennootschappen

Afhandeling van fiscale controles inzake BTW en directe belastingen


Alle fiscale aangiften worden bovendien op elektronische wijze ingediend bij de fiscale administratie, zodat u steeds kan rekenen op de tijdige en volledige aangifte van uw dossier.
 


print
Himpe, Lisabeth & Co
Coupl'Voie 8
9600 Ronse
T. 055/23 00 40
F. 055/23 00 48
info@himpe.net
Accountantskantoor Himpe & Co
Tulpenlaan 167-169
8540 Deerlijk
T. 056/71 22 01
F. 056/72 83 66
info@himpe.eu
Zoeken