Fiscale kerncijfers 2019

Voordelen Alle Aard - Inkomstenjaar 2019

Verwarming: leidinggevend personeel: 2.030  - Andere personen: 910

Electriciteit: leidinggevend personeel: 1.010  - Andere personen: 460

Privégebruik bedrijfswagen: Cataloguswaarde (*) x [5,5 + 0,1 x (CO2-uitstoot - 88 (diesel) of 107 (benzine))] (**) / 100 x 6/7
(*)   Cataloguswaarde = catalogusprijs in nieuwe staat bij verkoop aan een particulier incl. opties vóór korting en werkelijke btw
(**)  Max. 18% / min. 4% (bv. elektrische wagen)
(***) Minimum 1.340 
Als correctie wordt de cataloguswaarde waarmee rekening moet worden gehouden voor de bepaling van het belastbaar voordeel, echter forfaitair verminderd naarmate de levensduur van de bedrijfswagen toeneemt, op basis van een depreciatie van 6% per jaar met een maximum van 30%.

Bewoning:
Ongemeubeld ter beschikking gesteld door een natuurlijke persoon: Geïndexeerd KI x 100/60 x 2
Gemeubeld ter beschikking gesteld door een natuurlijke persoon: Geïndexeerd KI x 100/60 x 5/3 x 2
Ongemeubeld ter beschikking gesteld door een vennootschap waarvan het niet-geïndexeerd KI < 745 : Geïndexeerd KI x 100/60 x 2
Gemeubeld ter beschikking gesteld door een vennootschap waarvan het niet-indexeerd KI < 745 : Geïndexeerd KI x 100/60 x 5/3 x 2
Ongemeubeld ter beschikking gesteld door een vennootschap waarvan het niet-indexeerd KI > 745 : Geïndexeerd KI x 100/60 x 2
Gemeubeld ter beschikking gesteld door een vennootschap waarvan het niet-indexeerd KI > 745 : Geïndexeerd KI x 100/60 x 5/3 x 2

Ingevolge rechtspraak heeft de administratie zich voorlopig bij deze berekeningswijze neergelegd

Telefoonabonnement: 48

Computer en randapparatuur (PC, laptop): 72

Tablet, smartphone, GSM: 36  

Internet: 60  

Debetintresten rekening courant: 8,78% 


Tarieven personenbelasting - Inkomstenjaar 2019

 

 

Kerncijfers personenbelasting - Inkomstenjaar 2019


Vrijgesteld bedrag terugbetaling woon-werkverkeer: 410
Kilometervergoeding woon-werkverkeer fiets: 0,24 /km
Maximum aftrekbaar bedrag woon-werkverkeer fiets: 0,24 /km

Vrijgesteld bedrag loonbonus: 2.941

Vrijgesteld bedrag pc-privé: 900

Revalorisatiecoëfficiënt voor huurinkomsten: 4,57 

Indexatiecoëfficiënt kadastraal inkomen: 1,7863 (AJ 2019 in OV, AJ 2020 in PB)

Aftrek restaurantkosten: 69%

Aftrek representatiekosten/relatiegeschenken: 50%

Aftrek personenwagen

Personenwagen aangekocht voor 2018 - zie tabel hieronder - minimum 75% maar hoger mogelijk volgens CO2-uitstoot
Personenwagen aangekocht vanaf 2018 is de volledige tabel hieronder van toepassing (kan dus ook minder dan 75% zijn)

! De aankoopdatum is hier dus van belang !

 

Voorafbetalingen natuurlijke personen - Inkomstenjaar 2019


 

Verhoging onvoldoende voorafbetalingen: 2,25%

Belastingvoordeel voorafbetalingen natuurlijke personen:

 

Forfaitaire beroepskosten loontrekkers vanaf 01/01/2019 - Aanslagjaar 2020


 

Tarieven vennootschapsbelasting - Inkomstenjaar 2019


Vol tarief: 29,58%

Verlaagd tarief: Eerste fase: inclusief 2% crisisbijdrage

 

Kerncijfers vennootschapsbelasting - Inkomstenjaar 2019


Notionele intrestaftrek voor kleine vennootschappen: max. 1,226%

Notionele intrestaftrek voor grote vennootschappen: max. 0,726%

Aftrek restaurantkosten: 69%

Aftrek representatiekosten/relatiegeschenken: 50%

Aftrek personenwagen:

Elektrische wagen: 120%

excel 3 zonder

 


Voorafbetalingen vennootschapsbelasting - Inkomstenjaar 2019


Verhoging onvoldoende voorafbetalingen vennootschapsbelasting: 6,75%

Belastingvoordeel voorafbetalingen vennootschappen:

 

 Kerncijfers schenk- en erfbelasting Vlaamse gewest :


 Schenking onroerende goederen in rechte lijn en partners

 

Schenking onroerende goederen in niet rechte lijn

 

Schenking roerende goederen

   3% voor schenkingen in rechte lijn en tussen echtgenoten (incl. samenwonenden); 
   7% voor schenkingen aan alle andere personen


Erfbelasting in rechte lijn, tussen echtgenoten en samenwonenden

 

Er is een opsplitsing tussen roerende en onroerende goederen.
De tarieven worden toegepast op de netto verkrijging per erfgenaam.

Erfbelasting tussen broers en zussen

 

Er is geen opsplitsing tussen roerende en onroerende goederen.
De tarieven worden toegepast op de netto verkrijging per erfgenaam.

Erfbelasting tussen andere personen

 

Er is geen opsplitsing tussen roerende en onroerende goederen. 
De erfbelasting wordt toegepast op het totaal van de netto verkrijgingen. Er is geen berekening per erfgenaam. 


FISCALE AFTREKREGELING GELDIG VANAF 01/01/2020 

Zowel in de vennootschapsbelasting als in de personenbelasting 

Vanaf 01/01/2020 voorziet de wetgever in een andere berekeningswijze van de aftrekbaarheid van autokosten zowel in de vennootschapsbelasting als in de personenbelasting. De brandstofkosten worden ook aftrekbaar i.f.v. de CO2-uitstoot van de wagen. De 120% aftrek voor de elektrische wagens verdwijnt en de zgn. fake hybride wagens worden minder fiscaal aantrekkelijk.

Voor welke wagens?

De nieuwe aftrekregeling voor autokosten (excl. financiering) EN brandstofkosten geldt:
* voor alle bedrijfswagens (zowel nieuwe, tweedehandse auto's als het rijdende wagenpark)
* voor alle wagens op naam van eenmanszaken (behalve deze aangekocht voor 01/01/2018) 

"aangekocht" = een gedateerde en ondertekende bestelbon of een afgesloten leasingcontract

De aftrek zal gebeuren tegen een tarief vastgelegd door toepassing van de volgende formule:

 


print
Himpe, Lisabeth & Co
Coupl'Voie 8
9600 Ronse
T. 055/23 00 40
F. 055/23 00 48
info@himpe.net
Accountantskantoor Himpe & Co
Tulpenlaan 167-169
8540 Deerlijk
T. 056/71 22 01
F. 056/72 83 66
info@himpe.eu
Zoeken

Vanaf 2022 gaan wij verder onder de naam AFICOR. Neem alvast een kijkje op onze vernieuwde website www.aficor.be

Himpe wordt Aficor